VCT2
สายไฟ VCT 2 ขากลม หล่อหัวปลั๊ก (มี มอก.116-2549)
THB 0
มีสินค้าอยู่ในคลัง
หยิบใส่ตะกร้า
รายละเอียดสินค้า
VCT2  สายไฟ VCT 2 ขากลม หล่อหัวปลั๊ก (มี มอก.116-2549)  ขนาดสายไฟ ตั้งแต่ 0.5 mm2 – 1.5 mm2

หมายเหตุ  : 
  • ขั้นต่ำการสั่งผลิต  สายไฟหล่อหัวปลั๊ก จำนวน 3,000 เส้น   ขนาด ความยาวสายไฟที่ต้องการ
  • ขั้นต่ำการสั่งผลิต  สายไฟหล่อหัวปลั๊กพร้อมสวิทช์ จำนวน 3,000 เส้น  ขนาด ความยาวสายไฟที่ต้องการ
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ประมาณ  30-45 วัน  หลังได้รับ Po.